dimecres, 31 d’agost de 2011

Recomanacions sobre l'alletament matern

L’alletament matern és la forma natural d’alimentació dels lactants i els infants. La lactància materna exclusiva dels infants durant els seus 6 primers mesos de vida en garanteix un creixement, desenvolupament i salut òptims. Després d’aquest període, l’alletament, combinat amb els aliments complementaris adequats, continua contribuint al creixement, desenvolupament i salut dels lactants i els infants.
Els baixos nivells d’alletament matern i una interrupció prematura d’aquest tenen greus efectes negatius de caire econòmic, social i de salut per a les dones, els infants, la comunitat i l’entorn, provoquen un augment de la despesa en concepte de provisió d’assistència sanitària nacional i poden incrementar les desigualtats en qüestions de salut.

Font:
L’alimentació dels lactants i nens petits:
Recomanacions estàndards per la UE
Més informació a  http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/lactue07.pdf